Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij AD Hosting hebben wij verstand van hosting, netwerken, vds'n etc. Maar wij hebben ook een hart en zijn als bedrijf sociaal betrokken. Onder andere door stage plekken te bieden voor verschillende stagiaires. Lokaal sponsort AD Hosting al langere tijd de Zoetermeerse sportvereniging Doing , vereniging voor aangepast en integratiesporten. En tenslotte is duurzaam ondernemen ook iets waar we ons steentje aan proberen bij te dragen.

Doing (DOor INzet Groot)Doing

Sport, recreatief bezig zijn, in welke vorm dan ook, is voor iedereen, vooral in deze tijd, van groot belang. Via allerlei wegen, zoals radio, televisie en pers, worden we daar bijna elke dag mee geconfronteerd. Helaas komt het maar al te vaak voor dat minder validen die willen gaan sporten om verschillende redenen door de valide sportwereld niet of nauwelijks kunnen worden toegelaten.

Het komt ook voor dat validen die willen gaan sporten niet of nauwelijks bij de minder valide sportwereld worden toegelaten. Dit is een vreemde zaak omdat sporten voor iedereen van groot belang is. Minder validen vormen hierop dus geen uitzondering. Juist door sportieve recreatie zijn de minder validen in staat te bewijzen niet zo hulpbehoevend te zijn als zo vaak wordt gedacht, hoewel daarin de laatste tijd wat verbetering te constateren valt.

Om aan deze problematiek een halt toe te roepen bestaat de mogelijkheid van "samen sporten".

De Zoetelaar

Een lunchcafe in Zoetermeer wat in het teken staat van dagbesteding voor mensen met een beperking, zij runnen de dagelijkse gang van zaken in het lunchcafe.
Onlangs zijn zij ook gestart met catering, hiervoor was een bus nodig en AD hosting heeft hier een bijdrage aangeleverd. U kunt de bus zien op de diverse locaties in Zoetermeer en Nootdorp.(De Zoetelaar)

Hardware

Onze dienstverlening is afhankelijk van goede hardware, deze vervangen wij tijdig. Echter de hardware die voor AD Hosting niet meer aan de eisen voldoet kan in een andere setting nog prima een paar jaar meegaan.
Om die reden doneren wij al onze verouderde hardware aan het ID college te Zoetermeer, zo kunnen studenten kennis maken met de diverse hardware zoals servers, nodes, routers etc.
Dit komt de kwaliteit van hun opleiding ten goede, en hierbij wordt apparatuur dus niet zo maar weggegooid.

Copyright © 2018 AD Hosting BV