Nieuwsbrief - nieuwe AD Hosting website en privacy met AVG

Wat mag u van ons verwachten in 2018?
Allereerst een nieuwe frisse website. Misschien heeft u onze nieuwe website al bezocht, anders is deze zeker het bezoeken waard.
Uitgebreide informatie betreffende de nieuwe privacy wet, de AVG/GDPR, die vooral voor ondernemers van groot belang is en enige aanpassing kan vragen in uw bedrijfsvoering.
Ook in dit nieuwsbericht vindt u informatie betreffende het anoniem registreren van domeinnamen.
Om in 2018 aan alle eisen van de AVG/ GDPR te voldoen, voeren wij geleidelijk een aantal aanpassingen door, hierover wordt u tijdig geïnformeerd per mail, of als u inlogt op het controle paneel.

In deze uitgave:

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/270

2018 en een nieuwe website voor AD Hosting

Misschien heeft u onze nieuwe website al gezien. Mocht dit niet het geval zijn neem dan snel even de tijd om onze nieuwe site te bekijken. Onze producten en diensten staan nu overzichtelijk op onze website en onder het kopje Support zijn diverse handige artikelen opgenomen zoals handleidingen en tips & trucs.
Mocht u iets niet kunnen vinden of u heeft een andere opmerking dan horen wij die natuurlijk graag!

AD Hosting Website

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/271

De nieuwe privacy wet AVG-GDPR

Per 25 mei 2018 geldt deze wet voor de gehele EU, dus ook voor Nederland en alle ondernemers die in Nederland gevestigd zijn.
De "Algemene Verordening Gegevensbescherming" / "General Data Protection Regulation" vervangt alle oudere privacy wetgevingen die per land geregeld waren. Er veranderen voor u als ondernemer een aantal zaken en er zijn voorbereidingen die u moet treffen.
In dit eerste bericht over de AVG/GDPR noemen wij de belangrijkste zaken. In de komende nieuwsberichten zullen wij per punt binnen deze nieuwe wet u van de benodigde informatie voorzien, zodat u in mei 2018 er helemaal klaar voor bent! De komende berichten zullen we alleen naar onze geregistreerde klanten sturen, controleer dus of u ingeschreven bent voor "informatie over uw account" en hou het nieuwsoverzicht op onze website in de gaten.

Hieronder noemen wij voor u alvast de 6 belangrijkste punten uit deze nieuwe wet:

1. Welke gegevens verwerkt u?
Verwerkt uw bedrijf persoonsgegevens? Bijna ieder bedrijf doet dit, zelfs een IP­adres of een e­mailadres wordt door de autoriteit persoonsgegevens aangemerkt als zijnde een persoonsgegeven. Zorg dat u in kaart heeft gebracht welke gegevens u verwerkt en nog belangrijker met wie u deelt u deze gegevens?

2. Heeft u toestemming om persoonsgegevens op te slaan?
Draag er zorg voor dat u actief toestemming hebt verkregen om deze gegevens te verwerken en te bewaren. Hierbij is het van groot belang dat u aan diegene aangeeft dat deze gegevens gewijzigd kunnen worden, ingezien kunnen worden en op verzoek verwijderd kunnen worden.

3. Slaat u bijzondere persoonsgegevens op?
Onder bijzondere persoonsgegevens vallen de gegevens die door de wetgever als gevoelig zijn aangemerkt. Hieronder vallen: ras, godsdienst, gezondheidsgegevens, seksuele voorkeur, politieke voorkeur, strafrechtelijk verleden, lidmaatschap van een vakbond en het BSN. Deze gegevens zijn door de wetgever extra beschermd.

4. Meldplicht datalekken!
Binnen 72 uur nadat een datalek (een datalek is elke vorm van verwerking van een persoonsgegevens zonder dat daar een geldige reden aan ten grondslag ligt) ontdekt is, dient deze gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding dient gedaan te worden door de eigenaar van de data en niet de verwerker.

5. Data Protection Impact Assesment (DPIA)
Voor alle processen waarbij grote risico’s kleven aan de verwerking van de persoonsgegevens. Denk hierbij aan de hoeveelheid persoonsgegevens of de gevoeligheid van de gegevens. Indien hier sprake van is, dient een organisatie een DPIA uit te voeren. Een DPIA brengt in kaart te brengen wat het proces precies inhoudt, welke risico's er zijn en wat er gedaan is om deze risico’s te minimaliseren.

6. Data protection by design and by default
Elke organisatie moet zichtbaar maken dat zij bij nieuwe producten, diensten en/of gebruik van de website het gebruik van persoonsgegevens geminimaliseerd heeft. Dit dient ook gedaan te worden voor de huidige producten, diensten en huidige website.
Simpel gesteld, u dient zo min mogelijk persoonsgegevens op te vragen en te gebruiken, uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de levering van het product of de dienst.

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/272

Domeinnaam anoniem registreren

Als u bij AD Hosting een nieuwe domeinnaam aanvraagt is het mogelijk om het vakje "anoniem registreren" aan te vinken. Deze functie zorgt ervoor dat uw gegevens niet publiekelijk getoond worden.
Op het internet is namelijk de mogelijkheid om via WHOIS de eigenaar van een domein te achterhalen. Hiermee kunnen marketingbedrijven u lastigvallen per e-mail of telefoon. In het geval van anoniem registreren staat hier een generieke naam en kan men uw gegevens dus niet achterhalen.
In onze administratie staat het domein natuurlijk wel op uw naam en u bent ook de eigenaar. Deze gegevens zijn uiteraard niet inzichtelijk voor derden.

Dit is ook mogelijk voor een domein wat al geregistreerd is. Log dan in op het controle paneel en klik op wijzig domeinhouder bij het domein waarvoor u dit wilt wijzigen. Vervolgens krijgt u de optie om deze registratie anoniem te maken.

De extra kosten voor een anonieme registratie bedragen € 6,00 per jaar.

Let op: het anonimiseren van een domeinnaam kan niet in combinatie met een EV SSL certificaat of Instant SSL certificaat, hierbij worden namelijk de houdergegevens gecontroleerd.

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/273

Last but not least

Sinds half december is het team van AD Hosting weer op volle sterkte.
Wij hebben 2 collega's in ons team mogen verwelkomen, te weten Jeroen en Cihad.
Beide heren hebben ruime ervaring op het gebied van webhosting. Jeroen is werkzaam als programmeur bij AD Hosting en Cihad richt zich voornamelijk op support en klantondersteuning.
AD Hosting is dus helemaal klaar voor al uw vragen en technische uitdagingen!

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/274