Nieuwsbrief - Wordpress, Wetten over persoonsgegevens en Webdesigns

Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen en AD Hosting staat alweer in de startblokken voor 2016.
In deze nieuwsbrief een verzameling onderwerpen die allemaal de moeite waard zijn om te lezen.
Zo stellen wij onze nieuwe medewerker aan u voor, praten we u bij over WordPress: wat risico's zijn en waar u op kan letten.

Ook gaat er per 1 januari een nieuwe wet in werking, waar wij u graag over informeren, deze kan namelijk voor u van belang zijn.
En als toetje, 2 mooie websites die opgeleverd zijn door het designteam van AD Hosting: De Designers.

Wij wensen u een prettige decembermaand, en wij zullen ook gedurende feestdagen voor u klaarstaan om u te helpen.

In deze uitgave:

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/230

Email verzenden via KPN internet aansluiting

Vanaf 15 juni van dit jaar heeft KPN het SMTP relay systeem stapsgewijs offline gehaald.
Eenvoudig gezegd staat KPN het nu niet meer toe om via hun mailservers e-mail te sturen uit naam van uw domeinnaam, als deze niet door KPN is geregistreerd.
Wanneer u "opeens" geen e-mail meer kunt versturen, maar wel ontvangen, dan dient u uw uitgaande mail-server aan te passen. Dit moet omgezet worden naar 'mail.uwdomeinnaam.nl' (zelfde als inkomende mail), en bij de geavanceerde/meer instellingen ingeven dat verificatie vereist is voor de uitgaande server.
U kunt een kijkje nemen op emailinstellingen.nl daar vindt u alle stappen die doorlopen moeten worden om een emailaccount goed te configureren.
Mocht u hierbij hulp nodig hebben, en heeft u een account bij AD Hosting, dan helpen wij u graag verder om de emailinstellingen weer op orde te krijgen.

Alhoewel poort 25 door KPN weer volledig is toegestaan, blijft het verstandig om poort 587 in te stellen. Vooral wanneer u met een laptop op andere locaties komt.

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/231

Safe Harbor

Begin oktober is er door het Europese Hof uitgesproken dat de zgn. Safe Harbor (wiki) overeenkomst ongeldig is, met als hoofdreden dat de Verenigde Staten het toestaat dat overheden persoonsgegevens in kunnen zien, zonder tussenkomst van de rechter.
Er gelden in de VS geen aparte wetten die persoonsgegevens beschermen.

Gevolg:
Bedrijven die data trans-Atlantisch uitwisselen dienen de juridische fundamenten van deze uitwisseling opnieuw te onderzoeken. Het is in theorie mogelijk om zelf een overeenkomst te sluiten met de partij in Amerika, echter dit zijn flinke contracten en deze dienen ook onderbouwd te zijn.

Een betere oplossing lijkt op dit moment om, indien mogelijk, geen data uit te wisselen met Amerika totdat de diverse instanties hiervoor een handelswijze hebben ontwikkeld en er mogelijk op een ander niveau overeenkomsten gesloten worden, hierover zijn onderhandelingen gaande op dit moment.
Werkt u met persoonsgegevens (bijvoorbeeld een webshop, of een CRM) pas dan op in welke clouddienst u samenwerkt. Uw contacten in Gmail of Outlook.com, of een backup in Google Drive of Dropbox, kunnen dus buiten Europa terecht komen. Twijfelt u, en dat is ook aan te raden, gebruik dan encryptie voor de opslag!

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/232

Meldplicht datalekken

U heeft er in de media waarschijnlijk al het eea over gehoord: per 1-1-2016 gaat de wet Meldplicht Datalekken in. Eenvoudig gezegd moet u het melden wanneer uw data (gegevens) is gelekt. Bewust niet melden kan hoge boetes opleveren.

Enkele voorbeelden van een datalek van persoonsgegevens:
  - een kwijtgeraakte USB-stick;
  - een gestolen laptop;
  - een inbraak door een hacker;
  - verzending van e-mail waarin de e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor alle andere geadresseerden;
  - een malware-besmetting;
  - een calamiteit zoals een brand in een datacentrum;
  - etc.

Wie moet er melden?
U bent eigenaar van uw data, dus u bent verantwoordelijk voor de melding.

Tussenpersonen = bewerker
AD Hosting BV is 'bewerker' van uw gegevens en niet de eigenaar, wij hebben de plicht om de opslag van uw gegevens goed te beveiligen, en bij ongeoorloofde toegang u hiervan op de hoogte te stellen.

Gezien de belangrijkheid van deze wet, heeft AD Hosting een standaard bewerkersovereenkomst beschikbaar gemaakt die u kunt toevoegen aan uw contract met AD Hosting. Hierin staan de punten, die genoemd worden in de wet Meldplicht datalekken, en daarbij een duidelijke omschrijving wie waarvoor verantwoordelijk is, en wat AD Hosting zal doen om u te informeren.

Wanneer heeft u deze bewerkersovereenkomst nodig?
Die heeft u nodig als u gegevens van klanten/derden gebruikt/verwerkt op uw website/server.

Waar vindt u deze bewerkersovereenkomst?
AD Hosting heeft deze voor u beschikbaar gemaakt nadat u bent ingelogd op onze website.
Zodra u deze getekend aan ons retourneert, zal AD Hosting de overeenkomst ook tekenen en deze aan u zenden.

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/233

Wordpress: wel of geen goede keuze...

(Lees het complete, uitgebreide, artikel op onze website)
Ongeveer 25% van alle websites wereldwijd is in Wordpress gebouwd. Het is gebruikersvriendelijk en makkelijk in het gebruik en er zijn talloze plugins voor beschikbaar. Het ideale gemakkelijke pakket om een website te maken zou u denken? Deels waar, want er zitten wat haken en ogen aan die wij hieronder puntsgewijs behandelen.

Beveiliging - Wordpress is erg populair en dus ook zeer populair onder de hackers, gemakkelijke wachtwoorden, bekende login URL, en plugins die met regelmaat lek zijn bieden voor hen eindeloze mogelijkheden om uw website te misbruiken.
Wat kunt u hieraan doen:
  - gebruik nooit de gebruikersnaam admin en gebruik een sterk wachtwoord;
  - verander de inlog- URL, dit kunt u doen met de plugin iThemes Security
  - gebruik geen onnodige plugins (verwijder ongebruikte)
  - blokkeer uw site voor landen zoals Rusland, China, Oekraïne, India, Thailand, Vietnam etc. met iQ Block Country of IP2Location Country Blocker.

Updates - Wordpress stelt met grote regelmaat updates ter beschikking voor veiligheid en/of plugins. Zorg dat uw Wordpress website altijd up-to-date is, oudere versies zijn voor hackers een makkelijk doelwit. Log in als beheerder om op updates te controleren en vergeet de plugins niet.
Van DirectAdmins Installatron krijgt u automatisch een mailtje met updatemeldingen, als u dat gebruikt.

Automatische back-up - Wordpress, of Installatron, kan regelmatig een back-up voor u te maken. Heel fijn maar kost veel ruimte en is totaal onnodig. AD Hosting maakt elke dag al een back-up voor u.

Wat kunt u meer doen? Wordpress is standaard vrij zwaar en kan een overbelasting van de server veroorzaken. Een Caching plugin is noodzakelijk en dit versnelt ook nog eens uw website. Een goede Caching plugin is bijvoorbeeld WP Super Cache of W3 Total Cache.
Ook zijn security plugins zoals iThemes Security of Wordfence zeer sterk aan te raden (noodzakelijk).

Kort samengevat, u kunt dus zonder problemen een Wordpress website maken, maar dit houdt dus niet op bij de oplevering ervan. Wilt u lang plezier hebben van uw website, dan moet u de Wordpress website goed beveiligen en zeer zeker up to date houden.

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/234

De Designers met twee nieuwe websites

Afgelopen periode hebben de Designers gewerkt aan 2 prachtige websites van 2 bijzondere klanten, die wij graag aan u laten zien.
Als eerste de nieuwe frisse website van Jansen+co, een Amsterdams design merk. Zij verzorgen uniek kleurrijk tafelgoed, hierbij valt te denken aan mokken en kopjes, maar ook borden en schotels. Zeker een kijkje nemen waard.
Link : jansenco.nl

Ook een hele bijzondere website hebben de Designers gemaakt voor Dutch Sopranos.
3 geweldige dames met alle drie een stem van Goud. De dames hebben een "unique sound with a bite" zoals ze het zelf omschrijven. Op 13 december zijn ze in het echt te bewonderen in Noordwijk, kijk op de website voor meer info. Deze website is echt een pareltje geworden.
Link : dutchsopranos.nl

dedesigners-websites

Mocht u nu ook een nieuwe website willen, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met onze designers. Zij zijn gewoon te bereiken via de mailbox van AD Hosting of per telefoon.

Lees dit item op: adhosting.nl/Nieuws/236