Nieuws Artikel - 14 mei 2018 - AD Hosting

De nieuwe privacy wet AVG-GDPR - part 3

De nieuwe privacy wet AVG-GDPR - part 3

De nieuwe privacy wet voor particulieren en ondernemers - part 3 (uw actie is vereist!)

In deze laatste mailing over de AVG/GDPR zullen we nog een aantal punten benadrukken die zeker van belang zijn. Deze punten worden vaak over het hoofd gezien.
Tevens informeren wij u over onze Verwerkersovereenkomst, die als u (als bedrijf) persoonsgegevens verwerkt via servers van, producten van, diensten van AD Hosting BV, een verplicht karakter kent.

Mocht u particuliere gebruiker zijn van de diensten van AD Hosting BV, dan vragen wij u eenmalig onze nieuwe Privacy Policy te accepteren, hierin staat vermeld wat AD Hosting BV doet met uw gegevens. Dit doet u als volgt:
Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op www.adhosting.nl er verschijnt een scherm met hierin de keuze bedrijf of particulier. Bevestig dat u particulier bent en lees de Privacy Policy door welke op dat moment ook automatisch geaccepteerd is.

Bent u een ondernemer:
Zodra u inlogt op www.adhosting.nl met uw gebruikersnaam en wachtwoord, zult u de opties krijgen particulier of bedrijf. Bevestig dat u bedrijf bent. Vervolgens gaat u naar "uw gegevens" met een aantal opties betreffende de gegevens die u mogelijk verwerkt via AD Hosting BV.
Wij vragen u om deze gegevens naar waarheid in te vullen.
Let op dat u bovenin het formulier ook nog uw KvK nummer dient in te geven.

Zodra u deze gegevens ingevuld heeft, zal onze website de overeenkomst generen en na acceptatie deze per email naar u toe zenden.
Mocht u een door AD Hosting BV ondertekend exemplaar willen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Neemt u dan even contact op met onze administratie en zij zullen dit voor u verzorgen.

Een paar kleine tips voor ondernemers:
  • Email; het bewaren van email waarin persoonsgegevens staan, valt ook onder de nieuwe wetgeving.
  • Meldplicht lekken: deze meldplicht blijft bestaan en de melding dient binnen 72 uur gedaan te worden na het ontdekken van het lek.
  • Update uw systemen met regelmaat, om het kwaadwillende moeilijker te maken, denk hierbij ook aan uw CMS systeem zoals WordPress, Joomla! Etc.
  • Persoonsgegevens mogen uitsluitend verwerkt worden met toestemming van de eigenaar, zorg dat u deze toestemming heeft.
  • Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de levering van een dienst of product mogen niet meer als verplicht worden aangemerkt.
  • Het proces wat u gebruikt om persoonsgegevens te verwerken dient duidelijk omschreven te zijn en er moet een analyse gedaan zijn waar de risico's zich bevinden.
  • Stel overeenkomsten op met verwerkers, de wetgever maakt duidelijk onderscheid tussen verwerkers en verantwoordelijke. Denk hierbij aan ICT partijen maar ook aan uw boekhouder, salarisadministratie.
  • Privacy by design, zorg dat uw website geoptimaliseerd is om te voldoen aan de vernieuwde regelgeving.


Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben, horen we deze graag!


Nieuws overzicht
Copyright © 2018 AD Hosting BV