Nieuws Artikel - 16 mrt 2018 - AD Hosting

De nieuwe privacy wet AVG-GDPR - part 2

De nieuwe privacy wet AVG-GDPR - part 2

GDPR part 2
In het eerste deel van deze serie hebben wij uitgelegd wat een persoonsgegeven is en hoe de wetgever deze gegevens ziet. Daarnaast hebben we aandacht besteed aan bijzondere persoonsgegevens. Klik hier om terug te lezen.

In dit deel gaan we verder in op het verschil tussen "verwerkingsverantwoordelijke" en "verwerker".
De verwerkingsverantwoordelijke is de partij die gegevens vraagt en beheert, de verwerker verwerkt slechts de gegevens.

Voorbeeld:
U heeft een webshop en klanten kunnen bij u een bestelling doen.
U vraagt aan de klant bepaalde gegevens om uw product te kunnen leveren.
In dit geval bent u dus de verwerkingsverantwoordelijke, en AD Hosting de verwerker: wij hosten uw webshop.
AD Hosting verwerkt deze gegevens op uw verzoek, u heeft namelijk afspraken daarover met ons gemaakt door middel van een webhostingpakket of eigen server.
Hierover dienen aanvullende afspraken gemaakt te worden. Die afspraken hebben wij samengevat in een verwerkersovereenkomst, deze zal in deel 3 van deze serie voor u beschikbaar zijn.


Doordat u klant bent bij AD Hosting hebben wij ook bepaalde gegevens van u, en deze delen wij ook met andere partijen, zoals de SIDN als wij voor u een .nl domeinnaam registreren.
Ook delen wij uw gegevens met onze accountant die de boekhouding controleert.In dit geval is AD Hosting verwerkingsverantwoordelijke, daarom hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te mogen verwerken. Ook dienen wij aan u inzichtelijk te kunnen maken met wie wij deze gegevens delen, en waarom we dat doen.AD Hosting heeft als standpunt deze gegevens alleen te delen met partijen die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en/of bedrijfsvoering. Dit punt wordt voor u inzichtelijk gemaakt in onze privacy policy.

In de verwerkersovereenkomst worden de verantwoordelijkheden van beide partijen uiteengezet, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan en beide partijen weten waar ze aan toe zijn.Naar alle waarschijnlijkheid slaat u ook persoonsgegevens op, in 1 van de producten of diensten die u bij AD Hosting afneemt. Hierbij kunt u denken aan databases op de webserver, maar ook aan email.Indien u dit doet, is een verwerkersovereenkomst met AD Hosting noodzakelijk en deze zullen wij beschikbaar stellen.


Datalekken.
De regelgeving op het gebied van het melden van datalekken is onveranderd gebleven, zodra AD Hosting een lek constateert zullen wij zo snel als mogelijk is de verwerkersverantwoordelijke op de hoogte stellen. Mocht het wenselijk zijn kunnen wij samen met de verwerkersverantwoordelijke bepalen of een melding naar de Autoriteit Persoonsgegevens nodig is.


Tot slot.
In het kader van het veilig houden van gegevens die u bewaard, is een goed wachtwoordbeleid onmisbaar. Wijzig de wachtwoorden met regelmaat en gebruik "veilige" wachtwoorden die het voor kwaadwillende moeilijk maakt om toegang te verkrijgen (te raden).
Mocht u derden toegang geven tot bepaalde gegevens, beperk deze toegang en zodra deze niet meer noodzakelijk is trek deze toegang weer in.Nieuws overzicht
Copyright © 2018 AD Hosting BV