Meldplicht Datalekken

U heeft er in de media waarschijnlijk al het een en ander over gehoord: per 01-01-2016 is de wet Meldplicht Datalekken ingegaan. Eenvoudig gezegd moet u het melden wanneer uw data (gegevens) is gelekt. Bewust niet melden kan hoge boetes opleveren.

Enkele voorbeelden van een datalek van persoonsgegevens:

  • een kwijtgeraakte USB-stick;
  • een gestolen laptop;
  • een inbraak door een hacker;
  • verzending van e-mail waarin de e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor alle andere geadresseerden;
  • een malware-besmetting;
  • een calamiteit zoals een brand in een datacentrum;
  • etc.
Wie moet er melden?
U bent eigenaar van uw data, dus u bent verantwoordelijk voor de melding.

Tussenpersonen = bewerker
AD Hosting BV is 'bewerker' van uw gegevens en niet de eigenaar, wij hebben de plicht om de opslag van uw gegevens goed te beveiligen, en bij ongeoorloofde toegang u hiervan op de hoogte te stellen.

Gezien de belangrijkheid van deze wet, heeft AD Hosting een standaard bewerkersovereenkomst beschikbaar gemaakt die u kunt toevoegen aan uw contract met AD Hosting. Hierin staan de punten, die genoemd worden in de wet Meldplicht datalekken, en daarbij een duidelijke omschrijving wie waarvoor verantwoordelijk is, en wat AD Hosting zal doen om u te informeren.

Wanneer heeft u deze bewerkersovereenkomst nodig?
Die heeft u nodig als u gegevens van klanten/derden gebruikt/verwerkt op uw website/server.

Waar vindt u deze bewerkersovereenkomst?
AD Hosting heeft deze voor u beschikbaar gemaakt nadat u bent ingelogd op onze website. Zodra u deze getekend aan ons retourneert, zal AD Hosting de overeenkomst ook tekenen en deze aan u zenden.

Copyright © 2018 AD Hosting BV